Wat is een Opkoper?

Een opkoper is een handelaar die zich vooral richt op inkoop en verkoop van Partijhandel, Stocklots en Restpartijen

Kies uw favoriete Opkoper! Maak uw keus.
Zoekt u een betrouwbare opkoper?
Bel dan met The Stocklot Company.

Partijhandel heeft meestal betrekking op het opkopen van producten die minder courant zijn. Of heeft betrekking op een verkopende partij die geen afzetmarkt heeft voor deze handel. Over het algemeen beschikken opkopers over een groot netwerk. Door dit netwerk krijgen opkopers regelmatig partijhandel aangeboden. Zo gebeurd dat ook bij The Stocklot Company. Stocklots – Partijhandel krijgen wij ook vaak direct van ons contact op de fabriek. Partijhandel is meestal goedkoper dan andere handel, echter is het verkopen van partijhandel in veel gevallen moeilijker dan reguliere handel. Als opkoper probeer je meerwaarde te creëren door het op de juiste manier in te kopen. Handel met de bedoeling de handel door te verkopen, waardoor er een verdienmodel is.

Als opkoper is het in alle gevallen belangrijk dat je beschikt over een handelaarsgeest.

Een opkoper kan niet zomaar vergeleken worden met een andere handelaar. Dat omdat een opkoper iedere keer met andere partijhandel te maken krijgt. Een handelaar is in de meeste gevallen alleen op zoek naar specifieke handel.

Een opkoper koopt bijna alles als hij of zij denkt dat er geld te verdienen is aan de handel.

Een opkoper of partijgroorhandel heeft dan ook iedere keer andere goederen in zijn assortiment. De meeste opkopers hebben een groot terrein, waar ze alle gekochte spullen etaleren om zo te kunnen verkopen. Als opkoper is het belangrijk om veel handelsgeld te hebben, omdat er doorgaans veel op veilingen gekocht wordt en daar meestal direct afgerekend zal moet worden. Ook bij handelaren en retailers rekent The Stocklot Company op verzoek van de klant contant af. Geen probleem en u bent door ons betaald vóór de levering.

Partijhandel en Restpatijen Veiling. Dé Stocklots Veiling van The Company.

Er worden door Nederland ook verschillende veilingen gehouden waar een opkoper terecht kan voor zijn handel,

Zoals kunstveilingen, domeinen voor auto’s en boten en curators, die veilingen aanbieden met partijgoederen. Het beroep is aan te merken als een risicovol beroep, omdat niet alle handel succesvol hoeft te zijn. In alle gevallen hebben opkopers iedere keer met verschillende handel te maken, die meestal voordeliger ingekocht kan worden dan reguliere handel. The Stocklot Company heet een Partijhandel en Stocklots Veiling. Hier worden ook Collectables aangeboden.

Een opkoper is dus een handelaar – ondernemer die zich voornamelijk zal richten op partijhandel.

Een Opkoper koopt partijgoederen met een scherpe verkoopprijs.Stocklot Warehouse No. 1 The Stocklot Company. Partijgroothandel en restanten winkel.

Partijhandel kan in veel gevallen aangemerkt worden als restpartijen waarvoor de eigenaar geen afzetmarkt heeft. Daarnaast kan partijhandel betrekking hebben op minder courante handel. Denk bijvoorbeeld aan een fabrikant die bepaalde producten niet meer wil verkopen, omdat de producten vervangen zijn voor nieuwe producten. Daarnaast kan een opkoper partijhandel opkopen via veilingen. Dit heeft bijvoorbeeld betrekking op de douane die in beslag genomen partijen zal verkopen. Het beroep opkoper is aan te merken als risicovol beroep, omdat de meeste opkopers een afzetmarkt moeten creëren voor de handel. Denk hierbij aan het openen van vliegende winkels waarbinnen restpartijen tegen een bodemprijs aangeboden worden.

Vliegende winkels zijn tegenwoordig behoorlijk populair, omdat de meeste consumenten aangetrokken worden door de bodemprijzen.

Daarnaast kan je beschikken over een eigen webshop en veiling zoals The Stocklot Company waarbinnen de handel aangeboden wordt. Het is belangrijk dat je beschikt over een groot netwerk, omdat opkopers sterk afhankelijk zijn van het aanbod. Een opkoper die regelmatig restpartijen aangeboden krijgt van fabrikanten kan in sommige gevallen niet heel kritisch zijn. Dit is het geval, omdat de meeste fabrikanten geen zin hebben om iedere keer opnieuw te moeten onderhandelen. Als opkoper heb je meestal te maken met handel, die de ene keer beter zal lopen dan de andere keer.

Bel de opkoper voor snel geld!

Het komt regelmatig voor dat opkopers lang blijven zitten met handel.

Vanzelfsprekend kan een opkoper ook te maken krijgen met handel die wel goed loopt. De meeste opkopers richten zich op de detailhandel of bijvoorbeeld op bouwmaterialen. Andere vormen van handel, zoals autohandel zijn over het algemeen minder interessant voor een opkoper.

WAT DOET EEN OPKOPER:

  • Het opkopen van restpartijen
  • Het creëren van afzetmarkten
  • Het netwerken met fabrikanten
  • Het bezoeken van veilingen
  • Het verkopen van restpartijen

Lees meer over de Opkoper van The Stocklot Company

Leave a Comment